Tên miền

Bảng giá tên miền Quốc tế và tên miền Việt Nam

Tên miền Quốc tế được tổ chức Quản lý Tên miền Quốc tế ICANN cấp phát và quản lý.

Tên miền Việt Nam do VNNIC cấp phát và quản lý.

Ngoài những Tên miền thông dụng (gTLD) và không phân biệt quốc gia, khách hàng cũng có thể đăng ký các tên miền quốc gia (ccTLD) nếu đáp ứng đủ điều kiện bắt buộc.

Sau khi đăng ký khách hàng phải có trách nhiệm thông báo vấn đề sử dụng tên miền quốc tế cho VNNIC tại địa chỉ website http://www.thongbaotenmien.vn

 

Quy định mới đối với tên miền quốc tế

- Nghị định số 28/2009/NĐ-CP ngày 20/3/2009 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

- Thông tin 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

 

 

Nguyên tắc đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam:

Việc đăng ký và sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam ” .VN ” thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt đối xử, “đăng ký trước được quyền sử dụng trước”. Tổ chức, cá nhân phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của thông tin cung cấp, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng tên miền đúng quy định, không xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.

Cam kết hỗ trợ 24/7 bằng các hình thức: điện thoại, chat, email, ticket…

Tên miền Quốc tế Phí đăng ký (VND) Phí duy trì (VND/Năm)
.com .net Miễn phí 250.000
.org .info .name .biz Miễn phí 250.000
.asia Miễn phí 350.000
.tv Miễn phí 650.000
.tel Miễn phí 350.000
.in (3rd Level) Miễn phí 290.000
.co (3rd Level) Miễn phí 350.000
.nz (3rd Level) Miễn phí 500.000
.ca Miễn phí 320.000
.co (2nd Level) Miễn phí 680.000
.us Miễn phí 200.000
.in Miễn phí 350.000
.cc Miễn phí 490.000
.bz Miễn phí 490.000
.eu Miễn phí 220.000
.ws (4 ký tự trở lên) Miễn phí 290.000
.mobi Miễn phí 390.000
.uk (3rd Level) (không được transfer) Miễn phí 190.000
.me Miễn phí 590.000
.mn Miễn phí 990.000
.xxx Miễn phí 2.436.000
.travel Miễn phí 2.500.000
  Đăng ký  
Tên miền Việt Nam Phí đăng ký (VND) Phí duy trì (VND/Năm)
.VN 350.000 480.000
.com.vn| biz.vn| .net.vn 350.000 350.000
.gov.vn| .org.vn| .edu.vn| .pro.vn| .int.vn| ac.vn| info.vn| health.vn
Tên miền theo địa giới hành chính
200.000 200.000
.name.vn 30.000 30.000
  Đăng ký